Dalane Kyststi er et stiftelse under etablering. Tanken er å etablere en kyststi fra

Hellvik, via Egersund og Sokndal til Åna-Sira. Med mulighet for overnatting underveis og med frakt av bagasje. Kystkultur, landbruk og flotte naturopplevelser i èn pakke.

 

Formål:

- Utvikle og vedlikeholde Dalane Kyststi fra Hellvik til Åna-Sira.

- Tilrettelegge for kommersiell virksomhet for lokale aktører.

- Markedsføre strekningen og fremme virksomheter som tilbyr tjenester langs stien.

 

Hvis du eller din bedrift ønsker å være med på oppstart av stiftelsen, last ned .pdf-filen og fyll inn. Vi trenger kr. 100.000,- for å starte en stiftelse.

 

Tilskuddet gis kun dersom stiftelsen faktisk blir etablert, så de som har meldt sin interesse vil blir kontaktet.

Vi satser på å starte stiftelsen i 2016, men setter en tidsgrense for frem til 1. mai 2017.

Det vil være mulig å støtte prosjektet på et senere tidspunkt uten å gå inn i stiftelsen. Kommer tilbake til dette.